Skip to content
Free shipping on all orders over $85 across Canada & US
Free shipping on all orders over $85 across Canada & US

Simin Behbahani - Collection of Poems

Original price $32.80 CAD - Original price $32.80 CAD
Original price
$32.80 CAD
$32.80 CAD - $32.80 CAD
Current price $32.80 CAD

کتاب مجموعه اشعار سیمین بهبهانی (دفتر اول)

Simin Behbahani

کتاب حاضر دفتر اول از مجموعه‌ اشعار بانو سیمین بهبهانی، شاعر نامدار معاصر است. شعرهای سیمین بهبهانی سرشار از شور و عاطفه و نگاهی اجتماعی از سر همدلی و همدردی به جامعه و جهان معاصر است. همدردی‌ای که با تمام اقشار جامعه همراه می‌شود. بهبهانی رنج‌های بشر را می‌شناسد اما به آنها کینه‌توزانه نمی‌تازد بلکه با دستانی نوازشگر زخم‌ها را التیام می‌دهد و امید عنصر مشترک همه اشعار او است.

سیمین خلیلی متولد ۱۳۰۶ و درگذشته ۱۳۹۳ معروف به سیمین بهبهانی فرزند عباس خلیلی از چهره‌های ماندگار و شاعر ارزنده و صاحب سبک در عرصه غزل فارسی و همچنین از زنان پیشرو و سنت‌ستیز معاصر بود که در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان هم فعالیت می‌کرد. بهبهانی به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن‌های بی‌سابقه به «نیمای غزل» معروف است و به اعتقاد بسیاری از جمله بهترین شاعران زن ایرانی  است.

وی شاعری را از آغاز جوانی با سرودن غزل‌ها و چهارپاره‌های کلاسیک و رمانتیک آغاز کرد. از دهه سی به بعد تحت تاثیر اشعار نوپردازان، رگه‌هایی از زبان و تخیل تازه‌ی رمانتیک در غزل‌های او پدیدار شد.

انتشارات نگاه